Regulamin

   1. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 45 minut.
   2. Koniec seansu sygnalizowany jest przez rozjaśnienie świateł i wyłączenie muzyki.
   3. Na seans należy przychodzić punktualnie (nie wchodzimy w trakcie rozpoczętego już seansu).
   4. Przed wejściem do groty należy wyłączyć telefony komórkowe.
   5. Prosimy nie wchodzić do groty z jedzeniem i piciem.
   6. Przed wejściem do groty należy zdjąć buty i założyć świeże skarpety.
   7. Podczas seansu należy zachować ciszę.
   8. Prosimy nie dotykać ekspozycji (kaskada, solanka, bryły solne, lampy itd).
   9. Prosimy nie zabierać kryształków soli.
   10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci w grocie.